webinar register page

Webinar banner
Najprostszy sposób na uchmurowienie VMware -> Oracle Cloud
Temat VMWare w chmurze staje się coraz bardziej popularny.W szczególności budowa środowisk zapasowych (Disaster Recovery) dla istniejących klastrów VMWare wydaje się atrakcyjna. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu te scenariusze oraz omówimy dedykowaną dla WMWare usługę w Oracle Cloud Infrastructure jaką jest Oracle Cloud VMWare Solution. Webinar organizowany jest wspólnie z Michałem Furmankiewiczem z Chmurowiska, który przedstawi ich doświadczenia z projektów migracji środowisk VMWare do chmury.

Apr 28, 2022 12:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomasz Zeglen.